Xuân Trường nhiệt tình chuyển hành lý giúp các đồng đội khi về tới khách sạn

Xuân Trường nhiệt tình chuyển hành lý giúp các đồng đội khi về tới khách sạn

Anh vào hẳn trong xe để đẩy hành lý ra ngoài, nơi có Văn Thanh, Đức Chinh chờ sẵn để đỡ lấyĐội tuyển