Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không tiếp tục đăng cai AFC Asian Cup 2023

Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không tiếp tục đăng cai AFC Asian Cup 2023

Trung Quốc được chỉ định là chủ nhà của Asian Cup 2023 vào ngày 5.6.2019, sau Đại hội bất thường của