“Quân HAGL” đánh đầu tinh tế giúp Hải Phòng dẫn Nam Định ngay phút thứ 4

“Quân HAGL” đánh đầu tinh tế giúp Hải Phòng dẫn Nam Định ngay phút thứ 4

https://sport5.vn/quan-hagl-danh-dau-tinh-te-giup-hai-phong-dan-nam-dinh-ngay-phut-thu-4-20220302185