s gerrard

s gerrard

Steven Gerrard chọn ra đồng đội ăn ý nhất, không phải Suarez【s gerrard】:Huyền thoại​LiverpoolSteven