GIF-WU LEI đã chạy 60 mét để buộc hàng phòng thủ chạy nước rút và chạy nước rút cho đồng đội để giúp đồng đội bao vây Rajascer

Gif-Wu Lei đã chạy 60 mét để thắt chặt hàng phòng thủ để chạy nước rút và chạy nước rút cho đồng đội để giúp các đồng đội. Tất cả đều có hiệu suất tuyệt vời. Trong phút thứ 26, người Tây Ban Nha đã tổ chức