Gif-wu lei 64 phút khi nghỉ làm và hoàn thành công việc.

GIF-WU LEI 64 phút nhận phòng và sau khi nghỉ làm, khuôn mặt đầy “Prediksi Taruhan Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 13 tháng 4: Vào ngày 13 tháng 4, vòng thứ 32 của La Liga đã đăng lạiLửa. Chiến đấu ở Alavis.