HLV Park Hang-seo điều chuyển Thanh Bình từ tuyển Việt Nam sang U22

HLV Park Hang-seo điều chuyển Thanh Bình từ tuyển Việt Nam sang U22

Ngay sau thất bại trước tuyển Trung Quốc, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục di chuyển đến Oman để chuẩn bị