logo viettel

Viettel FC công bố chính thức logo mới, đậm đà “chất lính”【logo viettel】:Logo của Viettel FC chính l