Top 16 trong Champions League được phát hành: Tất cả Bundesliga của La Liga đã được thăng cấp lên Manchester United Doujin và bị Judi Bola Sbobet loại bỏ

Top 16 trong Champions League được phát hành: La Liga Bundesliga đã được thăng cấp lên Manchester United Inter Mi MI và bị loại bỏ.16 Bóng khuyến mãi