Điều kiện để khán giả vào sân xem trận Việt Nam – Trung Quốc mùng 1 Tết?

Điều kiện để khán giả vào sân xem trận Việt Nam – Trung Quốc mùng 1 Tết?

Ngày 10.1, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, ông Hoàng Đạo Dương đã ký văn bản gửi Ban Chỉ