De Jong giữa ngã 3 đường: Ở Barca khó, đến MU không dễ

De Jong giữa ngã 3 đường: Ở Barca khó, đến MU không dễ

De Jong trở thành trung tâm gây xung đột trong nội bộ Barca và việc chuyển nhượng anh sang MU cũng k