Vụ án bạo lực gia đình Giggs đã chính thức được mở!Quyết định tất cả các cáo buộc rằng Ferguson đã trở thành nhân chứng trong các trận bóng đá để có thể chơi tốt

Trường hợp bạo lực gia đình Giggs đã chính thức mở cửa!Quyết định tất cả các cáo buộc rằng Ferguson trở thành nhân chứng [trong các trận bóng đá để có thể chơi tốt, nó cần phải là]: thể thao trên trang web này