cục diện bảng g

Cục diện bảng G: ĐT Thái Lan sẽ giúp ĐT Việt Nam làm nên lịch sử?【cục diện bảng g】:ĐT Việt Nam và ĐT