Arsenal cần làm gì ở kỳ chuyển nhượng Hè 2022?

Arsenal cần làm gì ở kỳ chuyển nhượng Hè 2022?

Vị trí cần nhắm đến là gì?Không được đá Champions League đồng nghĩa với việc số tiền chi trên phiên