Giải vô địch Benzema Champions 33 đã bị cắt 33 năm sau khi bị kết án “Cửa video”!

Giải vô địch Benzema Champions League 33 đã bị cắt giảm trong 4 lần cắt liên tiếp cho “Cửa video” trong một năm! Nhóm D