1.

1.

Tân binh ghi bàn ngay trận đầu, M.U thắng 4-1 trong trận giao hữu kín【1.】:Cristiano Ronaldo cuối cùn